Hvit Storpuddel

Høsten 2020 fikk Aqua Lion Kennel igjen en vannaporterede hund inn i oppdrettet.

 

Shirkus Magical Dream  - ZILYA